Ślubowanie klasy I

11 października 2016r. w naszej szkole odbył się uroczysty dla pierwszaków dzień. Było to ślubowanie oraz pasowanie na ucznia szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie klas drugich powitali pierwszaków programem artystycznym oraz podarowali im upominki. Po ich prezentacji uczniowie klasy pierwszej pokazali, czego nauczyli się w ciągu pierwszego miesiąca nauki. Po występie nastąpiło uroczyste ślubowanie, było to po raz pierwszy ślubowanie na sztandar. Po czym uczniowie zostali pasowani na uczniów szkoły, otrzymali akt pasowania na ucznia i upominki ufundowane przez Spółdzielnię Uczniowską oraz rodziców. Wszyscy zgromadzeni na apelu zaśpiewali pierwszakom "Sto lat". Po części oficjalnej pierwszaki wraz z rodzicami, panią dyrektor oraz wychowawcą spotkali się na słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców klasy I.