Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa
ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.
Dnia 13 października 2016 r odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela.
Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas IV-VI , którzy przedstawili scenkę z pokoju nauczycielskiego. W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Regina Arent, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora i prześliczne róże. Przewodnicząca Rady Rodziców wraz
z zastępcą wręczyła na ręce pani dyrektor kwiaty i tort wyrażając w ten sposób
podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.