„Tu jest moje miejsce
Pomorskie!”Konkurs plastyczny dla dzieci

„Tu jest moje miejsce – Pomorskie!”

W miesiącu październiku został ogłoszony w naszej szkole konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III pt. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!".

Konkurs ten był adresowany do wszystkich szkół podstawowych z terenu obszarów wiejskich województwa pomorskiego i był realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ideą konkursu było pokazanie korzyści płynących z wykorzystania funduszy unijnych na rzecz poprawienia wizerunku obszarów wiejskich, polepszenia komfortu oraz jakości życia na terenach wiejskich widzianych oczami dzieci.

Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie, poprzez wybraną przez siebie technikę plastyczną, zmian, jakie nastąpiły w miejscach, w których mieszkają oraz ich okolicach dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych.

Patronat nad konkursem objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

W konkursie wzięło udział tylko 8 uczniów z naszej szkoły: Krzysztof Baran, Igor Hirt, Oliwia Jurczyk, Franciszek Renusz, Gracjan Karsznia, Ryszard Jeka, Aleksandra Eland i Paulina Drzeżdżon. Z ich prac wybrano, według regulaminu konkursu, trzy prace – Krzysia, Oliwii i Gracjana, które reprezentowały naszą szkołę.

Dnia 7 grudnia 2016 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs. Spośród ponad 300 prac, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zostało wybranych 12, które zrobiły na jurorach największe wrażenie. Wszystkie nagrodzone prace znalazły się w kalendarzu na 2017 rok wydanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Jedną z nagrodzonych osób został Krzyś Baran. Oprócz Krzysia zaproszenie na uroczystą galę otrzymali wszyscy uczniowie z jego klasy i inne chętne dzieci z klas I-III.

Gala rozpoczęła się od przywitania zebranych dzieci przez Wicemarszałka Województwa Pomorskiego pana Wiesława Byczkowskiego. Następnie uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat Polski odpowiadając na pytania dotyczące naszego kraju (np. stolica, największa rzeka, najwyższe góry, pochodzenie bursztynu, …). Wszyscy, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi otrzymali nagrody rzeczowe (z naszej szkoły aż 5 uczniów). Później nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie atrakcyjnych nagród.

Po części oficjalnej zaproszono dzieci na pyszny poczęstunek, a po nim na przedstawienie wystawione przez aktorów z Teatru Miniatura w Gdańsku pt. „Fahrenheit”. Na koniec wszyscy uczestnicy gali otrzymali kalendarze z pracami laureatów i słodycze z Fabryki Cukierków Ciuciu.

Dnia 9 grudnia, na apelu szkolnym, nagrodzono uczniów, którzy wzięli udział w konkursie. Ponadto Krzyś Baran zaprezentował nagrody rzeczowe, które otrzymał za wykonanie swojej pracy.

Organizatorem konkursu w naszej szkole była pani Dorota Nazarczuk.