Rocznica nadania
imienia szkole

Dnia 09.12.2016 r. obchodziliśmy pierwszą rocznicę nadania imienia naszej szkole, a tym samym Dzień Patrona.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia dyrektora szkoły Pani Reginy Arent, następnie wprowadzono poczet sztandarowy. Odśpiewano hymn państwowy oraz hymn szkoły.

Uczniowie klas III – VI zaprezentowali program artystyczny przybliżający działalność Polskich Noblistów. W nawiązaniu do obchodów Roku Henryka Sienkiewicza przedstawiono inscenizację utworu pt. „Bajka” tegoż autora.

Uczniowie klas IV –VI wzięli udział w konkursie „Życie i twórczość H. Sienkiewicza”. Następnie cała społeczność szkolna obejrzała film z ubiegłorocznej uroczystości nadania imienia naszej szkole.

Uroczystość przygotowały S. Kużel, D. Nazarczuk, D Kunc.