Wizyta pielęgniarek
w klasie I

Dnia 16. grudnia 2016 r. klasę I odwiedziły pielęgniarki z Ośrodka Zdrowia NZOZ w Strzelnie.

Podczas spotkania, przedstawicielki służby zdrowia, omówiły z dziećmi następujące zagadnienia:
- Zdrowe odżywianie- znaczenie śniadania, regularne posiłki, picie wody
- Higiena osobista - mycie rąk, częste kąpiele, sprawdzanie czystości głowy, mycie zębów, codzienna zmiana bielizny.
- Choroby brudnych rąk i ich konsekwencje.
- Kontrola zębów u stomatologa, co najmniej dwa razy w roku.
- Ubieranie się w okresie zimowym „na cebulkę”.
- Dbanie o czystość najbliższego otoczenia.

Organizatorem spotkania była pedagog szkolny, pani Wiesława Kudra.