Najlepszy czytelnik

Na apelu szkolnym 10 lutego 2017 roku pani Krystyna Grądzka wręczyła dyplomy i nagrody książkowe dla najlepszego czytelnika w I semestrze.

Oto zwycięzcy:
Oliwia Jurczyk kl. II b
Jagoda Mudlaf kl. III b
Aleksandra Eland kl. III a

Natomiast najwięcej książek wypożyczyli uczniowie z klasy II b - 108.