ZWIERZĘTA W MIEŚCIE

6 kwietnia 2017r. w naszej szkole odbyły się warsztaty ekologiczne pt. „Zwierzęta w mieście”. Celem tych zajęć było zwrócenie uwagi na różnorodność gatunkową zwierząt w mieście i uświadomienie ich roli w miejskim ekosystemie oraz zachęcenie uczniów do codziennych obserwacji przyrodniczych. Warsztaty odbyły się w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i IV-VI, podczas których dzieci m.in. zapoznały się z wybranymi gatunkami zwierząt, jakie występują w mieście oraz dowiedziały się o ich znaczeniu w tworzeniu bioróżnorodności krajobrazu miejskiego. Młodsza grupa miała okazję zobaczyć na żywo ślimaka-giganta pochodzącego z Afryki, który lubi zakopywać się w ziemi. Uczniowie mogli go dotknąć, pogłaskać, wziąć go na ręce, a nawet otrzymać od niego „słodkiego buziaczka”.