SZKOLNY KONKURS
ORTOGRAFICZNY 2017

Dnia 23.03.2017 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Przebiegał on w dwóch kategoriach wiekowych:
• klasa IV
• klasy IV - VI

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością zasad ortograficznych. Komisja dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach:
kl. IV
Martyna Kubawska – I miejsce
Jan Miłosz – II miejsce
kl. V – VI
Cezary Budzisz – I miejsce
Roksana Mach – II miejsce
Aleksandra Grabowska – III miejsce

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Organizatorkami konkursu były Sabina Kużel i Krystyna Grądzka.