Spotkanie z Afryką

W dniu 19 września 2017 roku z inicjatywy nauczyciela Piotra Skrzypkowskiego odbyło się spotkanie z p. Dominiką Pawlak uczestniczką wolontariatu misyjnego w Zambii. Spotkanie, które zgromadziło uczniów i grono pedagogiczne naszej szkoły. Koncentrowało się na ukazaniu rzeczywistości afrykańskiej, której w ciągu trzymiesięcznego pobytu doświadczyła p. Dominika. Ilustrując fotografiami ukazała koloryt zambijski, życie młodych Afrykańczyków, ich codzienne zajęcia – szkoła, zabawa, życie religijne.

Spotkanie było jednocześnie okazją do prezentacji licznych akcji pomocy misjom realizowanych przez Referat Misyjny Księży Werbistów w Pieniężnie. Szkoła postanowiła aktywnie włączyć się do akcji m. in. poprzez zbieranie starych telefonów komórkowych (Komórka na misje), znaczków pocztowych (Każdy znaczek wspiera misje), starych i niepotrzebnych kluczy (Klucz do nieba), środków czystości (W zdrowym ciele) oraz środków opatrunkowych (Opatrunek na misje).

Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej atmosferze. Uczniowie żywo reagowali na relację p. Dominiki, która w bardzo ciekawy i obrazowy sposób opowiadała o swoim spotkaniu z Afryką. Spotkanie przyczyniło się także do poszerzenia wiedzy na temat misji.

s