WARSZTATY MORSKIE

WARSZTATY MORSKIE
Ssaki morskie południowego Bałtyku.

W środę 11 kwietnia 2018 w Naszej szkole odbyły się dwugodzinne zajęcia prowadzone przez edukatora „Błękitnej szkoły” o tematyce morskiej dla dzieci z klas V, VI i VI.

W ramach tych warsztatów zostały omówione problemy strefy brzegowej, kwestie bioróżnorodności oraz ekologii morza, lekcje prowadzone są w formie prelekcji i seminariów, bogato ilustrowanych filmami lub okazami. Głównymi tematami byli:
Mieszkańcy Bałtyku i ich siedliska – świat roślin i zwierząt wód słonawych, ich cechy i adaptacja do życia w morzu.
Morświny, delfiny i inne walenie w Bałtyku – ssaki w naszym morzu, biologia, zachowanie, przyczyny zagrożeń i sposoby ich ochrony.
Bałtyckie foki – gatunki fok, dzieje historyczne i znaczenie użytkowe fok, focze zachowania, zagrożenia i metody ochrony.

Lekcje z zakresu problematyki ekologicznej morza i jego strefy przybrzeżnej.