Dzień Amerykański
American Day

Dzień Amerykański – American Day – 10.04.2018 r.
Projekt edukacyjny
Dorota Kunc
Agnieszka Markowc

Głównym celem Dnia Amerykańskiego (American Day) zorganizowanego w naszej szkole było motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, propagowanie wiedzy o kulturze, historii, geografii, życiu codziennym tego kraju, podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie opanowania języka angielskiego oraz wspólna zabawa integrująca wszystkich uczniów.

Dzień rozpoczął się prezentacją uczniów na temat najciekawszych miejsc, zabytków, informacji i ciekawostek o Stanach Zjednoczonych. Następnie odbędą się zadania dla uczniów wszystkich klas, które dotyczyły tematyki związanej z USA oraz języka angielskiego.

Zadanie 1

Wykonanie plakatu o Stanach Zjednoczonych. Tematyka pracy dotyczyła kultury tego kraju, symboli, obrzędów, geografii. Zadanie było przeznaczone dla wszystkich uczniów z klas I-VII. Pracę uczniowie wykonywali w swoich klasach wraz z wychowawcą w dniu projektu. Następnie wszystkie plakaty zostały wywieszone i zaprezentowane na forum szkoły.

Zadanie 2

Konkurs na prezentację multimedialną o Stanach Zjednoczonych – konkurs dla klas IV-VII. Temat pracy ma dotyczyć kultury, geografii, historii, ważnych świąt i obchodów, tradycji, języka. Wygrana prezentacja została pokazana na wspólnym apelu.

Zadanie 3 Leksykalny konkurs wiedzy

Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach: I-II, III-IV, V-VII. Uczestnicy byli wybierani losowo – z każdej klasy trzy osoby. Losowanie odbyło się w dniu projektu, polega na wyciągnięciu trzech numerków odpowiadających numerowi w dzienniku lekcyjnym. Wszystkie terminy wykorzystane w konkursie zostały wywieszone na gazetce szkolnej na dwa tygodnie przed konkursem. Ponadto, każda klasa otrzymała listę terminów do wywieszenia w sali.

Zadanie 4 Konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: I-III, IV-VII. Tematyka pytań była ściśle związana ze Stanami Zjednoczonymi. Do konkursu przystąpiło troje uczniów z każdej klasy. Uczniowie, którzy reprezentowali swoją klasę, zostali wybrani drogą losowania. Losowanie odbyło się w dniu projektu, polegało na wybraniu trzech numerków odpowiadających numerowi w dzienniku lekcyjnym. Wszystkie pytania i odpowiedzi zostały wywieszone na gazetce szkolnej oraz omówione na zajęciach języka angielskiego.

Po wykonaniu wszystkich zadań organizatorki „Dnia Amerykańskiego” wręczyły gospodarzom klas dyplomy za aktywny udział w projekcie edukacyjnym oraz nagrody za konkurs na prezentację multimedialną.

Konkurs na prezentację multimedialną
I miejsce Roksana Mach kl. VI
II miejsce Jan Miłosz kl. V
III miejsce Fabian Grubba kl. IV a