Uroczyste zakończenie
roku szkolnego 2017/2018

21 czerwca 2018 roku na godzinę 9:00 wszyscy poszliśmy na mszę świętą z okazji zakończenia roku szkolnego, którą poprowadził proboszcz naszej parafii, ks. Kazimierz Białk. Natomiast 22 czerwca 2018 roku odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

O godzinie 9:00 wzięli w niej udział uczniowie klas I – III, a o godzinie 10:00 uczniowie klas IV– VII, wraz z rodzicami, zaproszonymi gośćmi, nauczycielami i pracownikami szkoły.

Na początku uroczystości wyróżniono uczniów klas I – III, po nich nagrodzono uczniów klas IV - VII. Uczniowie którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce oraz wzorową frekwencję otrzymali pamiątkowe książki.

Pani Krystyna Grądzka nagrodziła najlepszych czytelników, a także uczniów aktywnie działający na rzecz biblioteki szkolnej.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego poprowadziła Pani Dyrektor Regina Arent podziękowała uczniom, nauczycielom za pracę i naukę, a także rodzicom uczniów (których średnia ocen na świadectwie przekroczyła 5,0 oraz posiadającym wzorowe lub bardzo dobre zachowanie)w formie listu gratulacyjnego za „wzorowe wychowanie córki/syna” jednocześnie życzyła wszystkim zebranym wspaniałych wakacji.

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2017/2018 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.