EKOLOGIA POD ŻAGLAMI

Dnia 01.10.2018 r. IVa brała udział w programie „Ekologia pod żaglami”. Zajęcia odbyły się w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku. Celem zajęć było podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, przybliżenie i popularyzacja wśród mieszkańców wiedzy na temat ekologii Zatoki Puckiej. Uczniowie pływali łodzią, pobierali próbki wody, analizowali wodę pod kątem chemicznym, prowadzili połowy organizmów wodnych oraz uczyli się węzłów.