Spotkanie profilaktyczne
z panem Leszkiem Dowigałło

W dniach 7-8 listopada 2018 r. gościliśmy w szkole pana Leszka Dowgiałło- pedagoga, specjalistę zajmującego się profilaktyką szkolną. Pan Leszek odbył szereg spotkań indywidualnych z uczniami oraz ich rodzicami na temat destrukcyjnych działań młodych ludzi oraz sposobów wsparcia uczniów zagrożonych takimi działaniami. Przeprowadził również grupowe zajęcia tematyczne w poszczególnych klasach oraz radę pedagogiczną, której tematem było: „Jak rozmawiać z dziećmi, by nas słuchały i rozmawiały”.

Zajęcia indywidualne jak i grupowe były wartościową lekcją mającą na celu ukazanie i dostrzeganie problemów z jakimi borykają się młodzi ludzie- często uczniowie naszej szkoły.