Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

W październiku grono czytelników naszej placówki powiększyło się o uczniów klas pierwszych.

25 października 2018r. bibliotekę szkolną odwiedzili uczniowie klasy I a, a 29 października 2018r. klasy I b. Pani Krystyna Grądzka przekazała uczniom informacje o zbiorach bibliotecznych, ich rozmieszczeniu, tematyce, zasadach wypożyczeń. Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie, iż książki będą szanować i obowiązki czytelnika z powagą traktować. Odczytali także prośby książki m.in. by nie pisać po nich, myć ręce przed czytaniem, nie czytać przy jedzeniu lub słabym świetle czy nie zaginać rogów. Wszystkim pierwszoklasistom założono karty czytelnika i wypożyczono książki.

Nowi czytelnicy w prezencie otrzymali zakładki do książek z wzorami haftu kaszubskiego i zgodnie obiecali często odwiedzać szkolną bibliotekę.