Ciekawa lekcja wos – u.

20.11.2018r. w ramach poznawania swojej lokalnej ojczyzny i zachęcenia do aktywności społecznej , na lekcjach wiedzy o społeczeństwie uczniowie klasy VIII wykonali plakat wyborczy wraz z programem. Zadaniem było wybranie przez grupę swojego kandydata na wójta lub radnego powiatu puckiego i zachęcenie pozostałych uczniów do głosowania na danego przedstawiciela.

Uczniowie odważnie i zaangażowaniem podeszli do pracy w grupach. Stworzyli ciekawe plakaty, programy a forma agitacji była interesująca: hasła, ulotki. Na koniec przeprowadzono tajne wybory. Frekwencja wynosiła 100% i wszystkie głosy były ważne.

Taka forma nauki uczy młodych ludzi praktycznego zastosowania wiedzy w rzeczywistości. Za 5 lat będą pełnoletni i wezmą udział w wyborach, a może znajdzie się kandydat na radnego.