Spotkanie z przedstawicielami
szkoły w Kłaninie

25.01.2019r. do naszej szkoły przyjechał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica z Kłanina. Uczniowie przedstawili oferty edukacyjne na rok szkolny 2019 i 2020 dla szkół podstawowych. Uczniowie opowiadali o licznych wyjazdach na staże zagraniczne m.in. na Cypr i Maltę. Obecny nauczyciel pani Ewelina Pilc – Bojke opowiadała o możliwości stażu w przyszłym roku, a pan Wiesław Oberzig opowiadał o sportowej infrastrukturze szkoły oraz wyjazdach klas mundurowych.