Wyjazd do kina

Dnia 06.02.2019 r. klasy II, IVa i IVb były w Multikinie Rumia na filmie pt. „Ralph Demolka w Internecie”. Przed seansem odbyła się lekcja interaktywna. Nasi uczniowie dowiedzieli się co im zagraża w sieci. Coraz częstsze wizyty w Internecie i emigracja wielu dziedzin życia do strefy online wymagają od najmłodszych internautów nowych kompetencji. Weryfikacja informacji znalezionych na stronach internetowych, odporność na cyberprzemoc i ochrona własnej prywatności to wyzwania, z którymi zmierzyli się nasi uczniowie na lekcji interaktywnej. Uczestnicy wyjazdu mają teraz świadomość ,że Internet to zarówno korzyści, jak i niebezpieczeństwa.