Wycieczka do kina
i do Jump City

27.03.2019 r. uczniowie klasy Va i Vb pod opieką wychowawczyń: p. K. Lisickiej i p. K. Grądzkiej wybrali się na wycieczkę do Rumi. Pierwszym punktem programu był seans filmowy w Multikinie. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali fabularyzowany dokument pt. „Mia i biały lew” o życiu zwierząt na kontynencie afrykańskim. Tylko nieliczne gatunki mają możliwość przetrwania w rezerwatach, pozostałe dziko żyjące oraz specjalnie hodowane stają się atrakcją turystyczną „ pseudo myśliwych” i giną w męczarniach. Mia – nastolatka z Londynu – nie potrafi zaakceptować tego stanu rzeczy i przeciwstawia się nawet rodzicom. Naraża własne życie, by pomóc bezbronnym zwierzętom. Trudne relacje rodzinne i społeczne wzbudzają w bohaterach wielkie emocje, nie zawsze pozytywne, ale dzięki wsparciu najbliższych zostają przezwyciężone wszelkie problemy.

W przerwie między pobytem w kinie a ruchowymi zabawami na trampolinach w Jump City mieliśmy czas na posiłek, aby pokrzepić się przed wzmożonym wysiłkiem fizycznym. Zdrowy styl życia i poprawa kondycji fizycznej z początkiem wiosny, to wspaniały pomysł na czynny wypoczynek.