Zakończenie Roku Szkolnego

Pożegnanie z mijającym Rokiem szkolnym rozpoczęło się od udziału wszystkich uczniów, pracowników i grona pedagogicznego we Mszy świętej która odprawiona została dnia 18 czerwca przez proboszcza naszej Parafii Ks. Kazimierza Białka. Natomiast Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019 odbyło się dnia następnego – 19 czerwca 2019r.

  Oto program uroczystości :
 • Godz. 9.00 pożegnalny apel dla klas 0-III
 • Przywitanie uczniów, rodziców, pracowników szkoły przez dyrektora szkoły, panią Beatę Mieczkowską
 • Odśpiewanie hymnu narodowego
 • Pożegnanie pani sprzątaczki – Barbary Tempskiej odchodzącej na emeryturę
 • Występ dzieci z klasy „0” i „II” dla pani Barabry Tempskiej przygotowany przez wychowawców, panią Alicje Domaszk i Bożenę Smerczak
 • Wręczenie nagród książkowych oraz dyplomów ukończenia klasy „0”
 • Wręczenie nagród książkowych oraz dyplomów za wyniki w nauce oraz wysoką frekwencje w klasach I-III przez wychowawców
 • Wręczenie podziękowań rodzicom za całoroczną pomoc w życiu szkolnym
 • Złożenie życzeń wakacyjnych oraz przypomnienie o bezpiecznym zachowaniu podczas wakacji
 • Spotkanie uczniów z wychowawcami oraz wręczenie im świadectw


 • Godz. 10.30 pożegnalny apel dla klas IV-VIII
 • Przywitanie uczniów, rodziców, pracowników szkoły przez dyrektora szkoły, panią Beatę Mieczkowską
 • Odśpiewanie hymnu narodowego
 • Występ uczniów klasy VII dla absolwentów naszej szkoły przygotowany przez wychowawcę panią Sabinę Kużel
 • Pokaz slajdów przygotowany przez uczennice klasy VIII Marie Jeka
 • Wręczenie przez dyrektora szkoły, panią Beatę Mieczkowską oraz wychowawcę panią Aleksandrę Bemke świadectw z wyróżnieniem i świadectw ukończenia szkoły uczniom klasy VIII
 • Wręczenie przez wychowawcę klasy IVa panią Annę Kownatkę świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych
 • Wręczenie przez wychowawcę klasy IVb panią Weronikę Konkel świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych
 • Wręczenie przez wychowawcę klasy Va panią Krystynę Grądzką świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych
 • Wręczenie przez wychowawcę klasy Vb panią Klaudie Lisicką świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych
 • Wręczenie przez wychowawcę klasy VI panią Dorotę Kunc świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych
 • Wręczenie przez wychowawcę klasy VII panią Sabinę Kużel świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych
 • Wręczenie podziękowań rodzicom za całoroczną pomoc w życiu szkolnym
 • Pożegnalne przemówienie dyrektora szkoły – podsumowanie ośmiu lat pobytu ósmoklasistów w naszej szkole i życzenie im wielu sukcesów w dalszych etapach nauki.
 • Złożenie życzeń wakacyjnych oraz przypomnienie o bezpiecznym zachowaniu podczas wakacji