PRACOWNICY SZKOŁY

RADA PEDAGOGICZNA:

Mieczkowska Beata - dyrektor szkoły, bibliotekaAdrian – Dzierżyńska Anna - terapia pedagogiczna, rewalidacja indywidualna

Barlasz Barbara - biologia, wychowanie do życia w rodzinie

Bemke Aleksandra - matematyka, edukacja informatyczna, zajęcia komputerowe, wych. kl. VIII

Bigott Danuta - religia

Brezińska - Lessnau Emilia – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. III

Czarnowski Marek - muzyka, język kaszubski

Domaszk Alicja - oddział przedszkolny

Ekwińska-Czeczko Sylwia - historia i wiedza o społeczeństwie

Głombiowski Mariusz - informatyka, zajęcia komputerowe, edukacja informatyczna

Grądzka Krystyna - język polski, wych. kl. Vb

Kaczmarek Monika - psycholog szkolny

Karczyńska Beata - chemia, fizyka

Konkel Weronika - wychowanie fizyczne, wych. kl. IVb

Kownatke Anna - wychowanie fizyczne, wych. kl. IVa, gimnastyka korekcyjna

Kudra Wiesława - pedagog szkolny, rewalidacja indywidualna

Kunc Dorota - język angielski, wych. kl. VI

Kużel Sabina - język polski, historia, technika, wych. kl. VII

Lisicka Klaudia - przyroda, geografia, wych. kl. Va

Mach Cecylia - religia

Markowc Agnieszka - język angielski, świetlica

Melzer-Grubba Dorota - matematyka, rewalidacja indywidualna

Miłosz Jacek - edukacja dla bezpieczeństwa

Mollin Anna - logopeda

Nazarczuk Dorota – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. Ia, plastyka, technika

Nowak Maciej - religia

Miłosz Sławomir - doradztwo zawodowe

Smerczak Bożena - edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. II, świetlica

Stromska Natalia - niemiecki

Szczypior Mirosława– edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. Ib, przyroda

Turczyn Joanna - urlop zdrowotny
ADMINISTRACJA:

MIROSŁAWA PIONTKE - SZYMANKIEWICZ – sekretarz szkoły

OBSŁUGA:

JOANNA IŻYKOWSKA - SOITZ – woźna

MARIOLENA HIRT – sprzątaczka

BARBARA TEMPSKA – sprzątaczka

TADEUSZ KOWALEWSKI – konserwator