PRACOWNICY SZKOŁY

RADA PEDAGOGICZNA:

Mieczkowska Beata - dyrektor szkoły, biblioteka

Kużel Sabina - wicedyrektor szkoły, język polski, historia, technika, wych. kl. VIIIAdrian – Dzierżyńska Anna - terapia pedagogiczna, rewalidacja indywidualna

Barlasz Barbara - biologia, wychowanie do życia w rodzinie

Bemke Aleksandra - matematyka, edukacja informatyczna

Brezińska - Lessnau Emilia – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. Ib

Czarnowski Marek - muzyka, język kaszubski

Domaszk Alicja - oddział przedszkolny, świetlica

Ekwińska-Czeczko Sylwia – historia, wiedza o społeczeństwie

Głombiowski Mariusz - informatyka, edukacja informatyczna

Gostomczyk Monika - edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. Ia, biblioteka, kronika szkolna

Grądzka Krystyna - język polski, wych. kl. VIb, biblioteka

Karczyńska Beata - chemia, fizyka

Konkel Weronika - wychowanie fizyczne, wych. kl. Vb

Kownatke Anna - wychowanie fizyczne, wych. kl. Va, gimnastyka korekcyjna

Kudra Wiesława - pedagog szkolny, rewalidacja indywidualna

Kunc Dorota - język angielski, wych. kl. VII

Lisicka Klaudia - przyroda, geografia, wych. kl. VIa, opiekun S. U.

Markowc Agnieszka - język angielski, świetlica

Melzer-Grubba Dorota - matematyka, rewalidacja indywidualna, wych. Kl. IV, zaj. rozw. kreatywność

Miłosz Jacek - edukacja dla bezpieczeństwa

Miłosz Sławomir - doradztwo zawodowe

Mollin Anna - logopeda, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja indywidualna

Nazarczuk Dorota – edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. IIa, plastyka, technika

Nowak Maciej - religia

Osińska Nowak Anna - psycholog szkolny

Smerczak Bożena - edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. III, świetlica

Stromska Natalia - niemiecki

Szczypior Mirosława– edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. IIb, przyroda

Turczyn Joanna - urlop zdrowotny
ADMINISTRACJA:

Piontke - Szymankiewicz Mirosława – sekretarz szkoły

Bigott Alicja - referentOBSŁUGA:

Iżykowska - Soitz Joanna – woźna

Hirt Mariolena – sprzątaczka

Rompca Sabina – sprzątaczka

Kowalewski Tadeusz – konserwator